Close

Aktivetsprogram

Verksamhetsprogram 2018

  Årsmöte Folkets hus 12 mars
  Hockeyresa till Skellefteå slutspel                            Skellefteå- Färjestad                                             25 mars           
  Studiebesök Komatsu Forest 27 mars
   Studiebesök Ambulansen 11 april
Flügger Färg  7 juni
  Trädgårdsbesök hos Tore & Inger Lindström 18 juni
 
   Aktiviteter Hösten  
   Utb. hos Brandkåren, hantering av handbrandsläckare 28 Nov
  Julshow   6 dec
 
   

 

 

Det kan bli ytterligare aktiviteter. Vi har inte kunnat sätta datum på alla aktiviteter, men inför varje aktivitet går vi ut med information på hemsidan, mail och annonser.
Under årsmötet tog vi upp frågan om någon av er medlemmar har ett förslag på en aktivitet, så hör av er till någon i styrelsen.